Uutisia

Kysely tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen osaamisverkoston vahvistamisesta ja kehittämisestä

Julkaistu 16.10.2017.

Tällä kyselyllä Motiva selvittää tuotelähtöiseen ympäristöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita ja osaamistarpeita sekä toimijoiden toiveita osaamisverkoston käytännön toiminnan kehittämiseksi.

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Julkaistu 14.02.2017.

Suomalaisen elintarvikeketjun lyhyen aikavälin kustannus- ja pitkän aikavälin kasvukilpailukyky sekä näiden osatekijät ovat ratkaisevassa roolissa myös suomalaisen alkutuotannon tulevaisuuden turvaamisessa.

Uusia menestystuotteita materiaaleja kehittämällä

Julkaistu 14.02.2017.

Tekstiili- ja muotialalla kiertotalouskäytännöt kehittyvät huimaa vauhtia. Ala on julkaissut esimerkkejä suomalaisista edelläkävijäyrityksistä, joissa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja. Tavoitteena on, että materiaalit säilyisivät mahdollisimman pitkään käytössä.