Uutisia

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Julkaistu 14.02.2017.

Suomalaisen elintarvikeketjun lyhyen aikavälin kustannus- ja pitkän aikavälin kasvukilpailukyky sekä näiden osatekijät ovat ratkaisevassa roolissa myös suomalaisen alkutuotannon tulevaisuuden turvaamisessa.

Uusia menestystuotteita materiaaleja kehittämällä

Julkaistu 14.02.2017.

Tekstiili- ja muotialalla kiertotalouskäytännöt kehittyvät huimaa vauhtia. Ala on julkaissut esimerkkejä suomalaisista edelläkävijäyrityksistä, joissa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja. Tavoitteena on, että materiaalit säilyisivät mahdollisimman pitkään käytössä.

Kierrätetyn materiaalin käyttö uuden tuotteen valmistuksessa

Julkaistu 14.02.2017.

Kiertotaloudessa tuotteita voidaan käyttää uudelleen tai niiden sisältämistä materiaaleista voidaan valmistaa uusia tuotteita. Kierrätysmateriaalien ominaisuudet ja mahdolliset haitta-aineet on tutkittava huolellisesti.