Kierrätetyn materiaalin käyttö uuden tuotteen valmistuksessa

Julkaistu 14.02.2017.

Kiertotaloudessa tuotteita voidaan käyttää uudelleen tai niiden sisältämistä materiaaleista voidaan valmistaa uusia tuotteita. Kierrätysmateriaalien ominaisuudet ja mahdolliset haitta-aineet on tutkittava huolellisesti.

”Kierrätysmateriaalin käytöllä saavutetaan ympäristöhyötyjä, mikäli sillä korvataan neitseellistä materiaalia. Kierrätysmateriaalin ominaisuuksien on kuitenkin oltava sellaiset, että materiaali soveltuu käytettäväksi juuri kyseisessä tuotesovelluksessa”, muistuttaa asiantuntija Riitta Lempiäinen Motivasta.

Materiaalien kestävä kierrätys edellyttää korkeatasoista teknologiaa ja selkeää näkemystä kiertotaloudesta. Tutkimusohjelma Materiaalien arvovirrat keskittyi materiaalien kestävään kierrätykseen. Ohjelma keräsi alan merkittävät suomalaiset teknologia- ja palveluyritykset sekä tutkimuslaitokset ensimmäistä kertaa yhteisten tutkimuskysymysten ääreen. Ohjelman tutkimus suuntautui valittuihin materiaalivirtoihin, joita olivat muovi ja kumi, sähkö- ja elektroniikkaromu, yhdyskuntajäte ja liete sekä tuhkat.

Lisätietoa:

Materiaalien arvovirrat (ARVI) -tutkimusohjelma

Takaisin