Ohjaus

Euroopan unionin lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset asettavat vaatimuksia kansalliselle lainsäädännölle. Esimerkiksi jätteiden käsittelystä on säädetty paitsi Suomen jätelailla ja kunnallisilla määräyksillä myös Euroopan unionin säännöksillä.

Euroopan unioni on saanut alkunsa pyrkimyksistä madaltaa ja poistaa kansallisia rajoja taloudellisilta toiminnoilta. Sisämarkkinoiden häiriötön toiminta pyritään takaamaan harmonisoimalla jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tuottajien vastuuta säädellään, ja tuottajavastuu vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun.

Ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua ohjataan käyttäen sekä vapaaehtoisia (voluntary) että pakottavia (mandatory) keinoja.

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu on useimmille yrityksille vapaaehtoista toimintaa, mutta esimerkiksi EU:n EcoDesign-direktiivi energiaa käyttävien ja energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelusta velvoittaa valmistajia soveltamaan ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua.