Suunnittelu

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu tarkoittaa tuotteiden suunnitteluvaiheessa tehtäviä valintoja ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tuotteiden ympäristöominaisuuksiin. Suunnitteluvaihe on tärkeä, koska tässä vaiheessa pystytään parhaiten vaikuttamaan tuoteominaisuuksiin.

Valitun suunnitteluratkaisun tulee aina luoda tasapaino eri näkökohtien välille; käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suortituskyky, liiketoiminnan riskit, taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu on useimmille yrityksille vapaaehtoista toimintaa, mutta esimerkiksi EU:n Ekosuunnitteludirektiivi energiaa käyttävien ja energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelusta velvoittaa valmistajia soveltamaan ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua.

Ympäristönäkökohtien liittämiseen osaksi tuotesuunnitteluprosessia on olemassa ohjeistusta ja standardeja, joita yritykset voivat halutessaan soveltaa.

Ekosuunnittelustandardi ISO 14006 perustuu ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001 systematiikan soveltamiseen tuotesuunnitteluprosessissa. ISO 14006 -standardi sisältää ohjeita ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun käytäntöjen luomiseen, dokumentointiin, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen osana yrityksen toimintajärjestelmää.

Samalla asialla monta eri nimitystä:

  • Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
  • Design for Environment, DfE
  • Ekosuunnittelu
  • EcoDesign


Lisää aiheesta:

Ekosuunnittelu.info (Energiavirasto)

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen