Osaamisverkosto

Tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen verkoston toiminnan käynnistämisen taustalla on vuonna 2009 julkaistu Suomen luonnonvarastrategia.

Luonnonvarastrategiassa osaamisverkoston perustaminen on esitetty seuraavasti:

  • Perustetaan tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen kansallinen osaamisverkosto, joka kokoaa alan kotimaisen osaamisen. Tuetaan ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun (DfE) integroimista yritysten johtamisjärjestelmiin.
  • Edistetään EU:n tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan (IPP) jalkauttamista käytännön ohjauskeinoihin niin EU:ssa kuin kansallisesti.
  • Sisällytetään resurssitehokkuusnäkökulma osaksi julkisten hankintojen politiikkaa.
  • Luodaan ja otetaan käyttöön ainevirtoihin ja elinkaaritarkasteluun pohjautuvia tuotemerkintöjä, jotka soveltuvat sekä materiaali- että energiaratkaisujen arviointiin (YM, TEM, EK, Motiva).

Tuore Osaamisverkosto – Esite.pdf

Kansallinen luonnonvarastrategia – Älykkäästi luonnon voimin.pdf (641 KB) (Sitra 2009)