Viestintä

Tuotelähtöinen ympäristöviestintä on tuotteiden ympäristöominaisuuksista kertovaa viestintää.

Ympäristöviestinnän välineet eritellään ISO 14000 -standardoinnissa kolmeen pääluokkaan, jotka ovat:

  • Omaehtoiset ympäristöväittämät (ISO 14021)
  • Myönteiset ympäristömerkit (ISO 14024)
  • Ympäristöselosteet (ISO 14025)


Kolmen vapaaehtoisen merkkityypin lisäksi on myös lakisääteisiä ympäristö- ja energiamerkkejä, joita viranomaiset valvovat. Esimerkkinä voidaan mainita EU:n energiamerkintä, joka antaa tietoa kotitalouslaitteiden käyttövaiheen energiankulutuksesta.

Vastuullisen kuluttamisen opas

Esimerkkinä kuluttajille suunnatusta ympäristöviestinnästä on S-ryhmän vastuullisen kuluttamisen opas, joka on laadittu helpottamaan arjen ostosten tekemistä.